Оцінка об'єктів інтелектуальної власності

Проводимо оцінку об’єктів інтелектуальної власності :

  • комерційних та фірмових найменувань, торгових марок
  • художніх та літературних творів
  • програмних продуктів
  • комерційних таємниць
  • ділової репутації
  • винаходів, промислових зразків та корисних моделей
  • інших об’єктів інтелектуальної власності

 

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності проводиться у випадках: укладання угод купівлі-продажу; внесення в статутний капітал новостворюваного підприємства ОІВ; при купівлі-продажу підприємства (бізнесу); при укладанні ліцензійного договору і необхідності обґрунтувати розрахунок платежів за використання; при злитті, поглинанні, реструктуризації, ліквідації або банкрутстві підприємства, яке володіє ОІВ; при передачі в заставу; при нотаріальному оформленні спадщини на нематеріальний актив; при визначенні розмірів бази оподаткування; при визначенні розмірів збитку правовласнику в зв'язку з неправомірним використанням; при розрахунку винагороди авторам, які створили ОІВ (роялті); при залученні зовнішнього інвестора; при оцінці діяльності підприємства в цілому і вироблення спільної стратегії розвитку; тощо.

 

Вартість від 4000 грн. Строк проведення до 5-ти робочих днів.