Оцінка матеріальних активів

Проводимо оцінку таких матеріальних активів :

  • Обладнання
  • Товарів в обороті
  • Оргтехніки та меблів
  • Технологічних ліній та процесів
  • Машин, механізмів та устаткування
  • Інших матеріальних активів

 

Оцінка матеріальних активів здійснюється у випадках: залучення інвестицій, визначення заставної вартості при отриманні кредиту; визначення ринкової вартості чистих активів підприємства; для продажу окремих об'єктів; при збільшенні статутного капіталу; при реструктуризації; з метою фінансового аналізу для уточнення формування собівартості продукції підприємства та її ціни; переоцінка для відображення в бухгалтерському обліку; при укладанні угоди купівлі-продажу; при взносі в статутний капітал підприємства; злитті чи реорганізації підприємств; передачі обладнання в оренду чи лізинг.

 

Вартість від 600 грн. Строк проведення 3-5 робочих днів.