ТОВ" Офіс незалежних експертиз" та Київський науково-дослідний інтитут судових експертиз Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співробітництво

Відповідно до Меморадуму співробітництво здійснюватиметься за такими напрямами:

  • Спільна підготовка, рецензування, випуск публікацій наукового, методичного та практичного спрямування;
  • Обмін науково-методичною інформацією та практичними напрацюваннями і досвідомв сфері вирішення експертних завдань в нових галузях спеціальних (споріднених/суміжних) знань;
  • Спільне проведення "круглих столів", науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, майстр-класів. тренінгів та ін., в тому числі в режимі онлайн;
  • Проведення консультацій щодо принципів захисту прав та охоронюваних законом інтересів;
  • Спільна організація та проведення фахових заходів для судових експертів, як державних, так і приватних установ;
  • Організаційне забезпечення експертної діяльності.

 На фото: Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстицій України Олександр Рувін та Президент ТОВ «Офіс незалежних експертиз» Олександр Святоцький