ТОВ" Офіс незалежних експертиз" та Національна академія правових наук України підписали Меморандум про співпрацю.

Відповідно до Меморадуму співробітництво здійснюватиметься за такими напрямами:

  •  Спільна підготовка, рецензування, випуск публікацій наукового, методичного та практичного спрямування;
  •  Обмін науково-медичною інформацією та практичними напрацюваннями і досвідом в сфері проведення науково-практичних досліджень в нових галузях спеціальних (споріднених\суміжних) знань;
  •  Спільне проведення "круглих столів", науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, майстер-класів, тренінгів та ін., в тому числі в режимі онлайн;
  •  Обмін Сторонами наявною в розпорядженні науковою та методичною інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. 
  •  Проведення консультацій щодо принципів захисту прав та охоронюваних законом інтересів Сторін відповідно до їх компетенції та чинного законодавства України;
  • Спільна організація та проведення досліджень і надання науково-правових висновків.

    

На фото:  Президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин та Президент ТОВ «Офіс незалежних експертиз» Олександр Святоцький