ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Завданнями пожежно-технічної експертизи є:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • відповідність технічного стану об'єкта протипожежним нормам.

Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов'язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв'язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • Яка причина виникнення пожежі? Який час тривала пожежа?
 • Чи відповідав стан об'єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об'єкта?
 • Чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • Чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • Яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)?
 • Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
 • Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?
 • Що було первинним: пожежа чи вибух?
 • З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?
 • Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
 • Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
 • Який механізм виникнення пожежі?
 • Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
 • Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?
замовити