ОЦІНОЧНО-ЗЕМЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

Завданнями оціночно-земельної експертизи є:

  • експертна грошова оцінка земельних ділянок;
  • експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
  • визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, 1/4 тощо) земельної ділянки?
  • Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
  • Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?
замовити