МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

Об’єкти мистецтвознавчої експертизи: предмети антикваріату та твори монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; нумізматика, фалеристика, геральдика та вексилологія (герби, прапори); друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія.

 

Завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

 • проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
 • визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
 • визначення оціночної або страхової вартості твору;
 • визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?
 • Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
 • Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
 • Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
 • Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
 • Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
 • Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення?
 • Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?
 • Чи належать надані на дослідження предмети до продукції порнографічного характеру?
 • Чи мають місце в наданому на дослідження творі (літературному, кінематографічному, театральному, видовищному) сцени порнографічного характеру?
 • Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої порнографії?
 • Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення комуністичної символіки?
 • Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки?
замовити