ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛІФТІВ

Об’єктами експертизи з дослідження технічного стану ліфтів є ліфтове устаткування та обладнання, технологічні процеси його експлуатації, відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, матеріали перевірок та інші документи, що стосуються досліджуваної події.

 

Основними завданнями експертизи технічного стану ліфтів є установлення:

 • технічного стану та відповідності умов безпечної експлуатації ліфтів вимогам нормативно-технічних документів;
 • відповідності фактичних умов експлуатації ліфтів нормативним вимогам;
 • причин настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів;
 • механізму настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів;
 • відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечну експлуатацію ліфтів;
 • з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між причиною події, діями (бездіяльністю) певних осіб та наслідками досліджуваного випадку.
 • Перед експертизою технічного стану ліфтів можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи відповідав стан ліфтового обладнання та устаткування встановленим нормативно-технічним вимогам?
 • Чи було оснащено ліфтове обладнання та устаткування засобами контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими?
 • Чи відповідали організація та виконання ремонтних робіт (навести яких) вимогам технічних регламентів безпеки?
 • Чи відповідав порядок технічного обслуговування та діагностування ліфтів вимогам нормативних актів?
 • Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтового обладнання й устаткування вимогам нормативно-технічної документації?
 • Які обставини спричинили виникнення досліджуваної події?
 • Який механізм виникнення досліджуваної події?
 • Невиконання яких вимог нормативно-технічних актів перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з настанням досліджуваної події?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням досліджуваної події?
замовити