ЕКСПЕРТИЗА КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

До основних завдань експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів належать:

 • установлення робочого стану комп'ютерно-технічних засобів;
 • установлення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;
 • виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях;
 • установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити, яка інформація цікавить) і у якому вигляді?
 • Чи містить носій досліджуваного комп'ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача?
 • Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації?
 • Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп'ютері чи вона перенесена з іншого носія?
 • Яким чином інформація (зазначити, яка саме) перенесена до досліджуваного комп'ютера (носія)?
 • Яка технологія та хронологія створення електронного документа?
 • Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно... (зазначити зміст)?
 • Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп'ютера певне (зазначити, яке саме - встановлене, не встановлене) програмне забезпечення?
 • Які функціональні несправності мають дане комп'ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?
 • Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту?
 • Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?
 • Чи реалізовані у даному програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку?
замовити