ЕКСПЕРТИЗА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА БІЗНЕСУ

Однією з умов інвестування виступає сприятливий інвестиційний клімат.

 Водночас, інвестиційна діяльність у всіх її формах та видах пов'язана з ризиком. Інвестиційний ризик – це вірогідність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження прибутку, втрата доходів, капіталу тощо) в ситуації невизначеності умов вкладення коштів. 

У зв’язку з цим Офіс незалежних експертиз пропонує проведення експертного дослідження українських ринків шляхом проведення експертизи іноземних інвестицій та бізнесу.

Йдеться про комплексне експертне дослідження ринків товарів та послуг, здійснення техніко-економічних розрахунків, аналіз і оцінку інвестиційного проекту на предмет його ефективності. Ми проведемо дослідження інвестиційної привабливості агросектору, ІТ-сфери, енергетики, ринку цінних паперів, будівельної сфери, промисловості, металургії, машинобудування та інших галузей економіки.

Наші експерти нададуть висновок щодо таких показників: періоду окупності інвестицій; середнього рівня доходів; реальної вартості об’єкту інвестицій; індексу рентабельності; наявності конкурентів на ринку; проаналізують законодавче поле щодо обраного виду діяльності.

Ми убезпечимо ваш інвестиційний проект від непередбачуваних наслідків та неефективного вкладення коштів!

замовити